คลิปข่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตข้าว เพื่อยกระดับชาวนาไทยสู่การเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมข้าวสากล”

น้ำคือชีวิต

กิจกรรมของหน่วยงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดล่าสุดข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

ข่าวสารล่าสุดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์