กิจกรรมหน่วยงาน

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เชิญคณาจารย์และบุคลากร ส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” โดยจัดระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ได้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 ..

รายละเอียด…ประชุมวิชาการ นครปฐม

แชร์ข่าวนี้