กิจกรรมหน่วยงาน

ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7  ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว  โดยส่งบทความวิจัยได้ที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร.054466666 ต่อ 1057  มือถือ 0826291970 E-mail: prconference@up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/PRC_Schedule.aspx

แชร์ข่าวนี้