กิจกรรมหน่วยงาน

ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว โดยสามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม (Full Paper) รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์  และสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.kpru.ac.th/conference4

แชร์ข่าวนี้