กิจกรรมหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เสนอโครงการวิจัย วช.62

แบบฟอร์ม และข้อมูล เพื่อประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

1. แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program)  Download

2. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เป้าหมาย 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย)  Download

3. แบบเสนอโครงการ (project) เป้าหมาย 4  Download

4.  แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program)  Download

5. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)  Download

แชร์ข่าวนี้