กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือ ณ ศูนย์กักกันตัวผู้ป่วยโควิด 19 ตามอำเภอต่างๆ

news

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะผู้บริหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือ ณ ศูนย์กักกันตัวผู้ป่วยโควิด 19 ตามอำเภอต่างๆ โดยทั้งนี้สถาบันวิจัยฯ ได้ดำเนินการนำสิ่งของที่ได้จากการบริจาคของคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัย ไปมอบที่ศูนย์กักกันผู้ป่วยโควิด ณ อบต โคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  รับมอบโดย นายเจริญ  สุขวิบูลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 
ซึ่งมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บรรจุเป็นถุงจำนวน 40 ถุง และน้ำดื่ม จำนวน 50 pack

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมบริจาค มา ณ ที่นี้ด้วยครับ!