ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านยื่นข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Featured news

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรด้าน วทน ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย ในสังกัดยื่นข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562  ซึ่งมีกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 1-16 มีนาคม 2562   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรชวรัตน์  ฐานมั่น และนางสาววิชชุนันท์  คงวรรณ โทรศัพท์ 043048048   Mail tm@kkusp.com

ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/0Bw7Dp80sq5l6dVZFS0JQbmRiNjg