ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2562 (Regional Research Expo 2019) 27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Featured news

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2562 (Regional Research Expo 2019)  ระหว่างวันที่  27-28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบกับกิจกรรมภายในงาน อทิเช่น บูธนิทรรศการงานวิจัยกว่า 40 บูธ จากหน่วยงานทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และงานประชุมวิชาการ 15 หัวข้อ และพิธีเปิดโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  และ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ : “การสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความมั่นคงของประเทศ” สามารถติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของงานได้ที่ เพจ:Regional Research Expo 2019

ลงทะเบียนร่วมงานและจัดนิทรรศการในงานได้ที่  : http://rre2019.bru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0850238687  คุณเสาวนิตย์  วิงมูล