ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน

news

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น (เป็นผู้แทนอธิการบดี) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันบริหารจัดการน้ำชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ กับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีความพร้อมที่จะเป็นสถาบันการศึกษานำร่องโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยมีนายโชติ โสภณพนิช ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย ในฐานะผู้การสนับสนุนโครงการฯ ภายในงานได้มีสักขีพยาน คือนายภูมิสรรค์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ