22 ต.ค.

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมหารือและเยี่ยมชมสถานที่การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (Regional Research Expo 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน  “มหกรรมงานวิจัยงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (Regional Research Expo 2019) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และเยี่ยมชมสถานที่จัดงานและสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต่อไป