ที่อยู่: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

หมายเลขโทรศัพท์: 044-611221 ต่อ 7301 , มือถือ 085-0238687

Email: rdibru@hotmail.com

Working Days/Hours: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.