ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

Featured news

 

 

 

 

 

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ติดตามรายละเอียดได้ที่
http://academics.trf.or.th/