ประชุมConcept  Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “ท้าทายไทย”

Activities

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดย  อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้นักวิจัยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีส่ง Concept  Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีที่ ๒ ได้นำเสนอ Concept  Paper ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.ปรีชา  อุยตระกูล  และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร  จันทร์พาณิชย์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบวิจัยทั้ง 3 ประเด็นที่ประกาศและมีพื้นที่วิจัยอยู่ใน 7 ตำบล         กระบวนการในครั้งนี้  ทางคณะผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัด Work shop ให้กับนักวิจัยในการพัฒนา Concept  Paper 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”7″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]