พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Activities

คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี รองศาสตร์ตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดี เป็นประธานในงาน  
ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่๙ ที่ได้ทรวงมอบให้ปวงชนชาวไทย
และร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๐ รูป 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”8″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]