ภาคีร่วมแก้วิกฤติเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด 19 ผลักดันตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวเม่านางรอง

news

ภาคีร่วมแก้วิกฤติเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด 19 ผลักดันตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวเม่านางรอง

👉สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี ม้าแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะวิจัยชุดโครงการ “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับธุรกิจข้าวเม่านางรอง” ภายใต้การสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.)

❤️ลงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย นายธานี อนันธศิริ รองผู้จัดการการไฟฟ้านางรอง และนางกรุณา สวัสดิ์สิงห์ ปลัดอาวุโสองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เพื่อหาแนวทางหนุนเสริมการตลาดธุรกิจข้าวเม่านารองที่ประสบปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสภาวะวิกฤติการระบาดของโควิด 19

👍ข้อสรุปจากการหารือ คือ การส่งเสริมการตลาดด้วยการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองโสน บริเวณริมถนนสายหลักบุรีรัมย์-นางรอง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ จัดทำบรรจุภัณฑ์ แบรนด์ และฉลาก เป้าหมายความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและทำพิธีเปิดศูนย์ภายในเดือนกันยายน 2564 นี้