21 มี.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ จัดประชุมวิชาการระะดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ จัดประชุมวิชาการระะดับชาติ  The  6th  Engagement Thailand Annual Conference 2019   ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562  รายละเอียดดังนี้   รายละเอียดงาน>>