ลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนเพื่อจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ เพื่อเกษตรและคนบุรีรัมย์

news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ บัญชา นวนสาย อาจารย์ณัฐพล  วงษ์รัมย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564  ณ อำเภอโนนสุวรรณ 

เครดิตภาพ :  อาจารย์บัญชา นวนสาย