07 ก.พ.

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน” ภายใต้งาน Bricc 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน”  ภายใต้งานงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓”  (BRICC Festival 2019) เมื่อระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา  แก้วสองเมือง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมงาน   ทั้งนี้ภายในงานได้มีเวทีเสวนา  “แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะสั้นและระยะยาว”    วิทยากรโดย     นายกฤษฎา  แก้วสองเมือง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ,รศ.ดร.นิพนธ์   พัวพงศกร  สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI.) , ดร. แมน   บุโรทกานนท์ เลขามูลนิธิ Thai  Water Partnership  , อาจารย์ ดร. เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และผู้ดำเนินรายการ  นางมนัญญา  ม่วงสมมุข  ผู้ประกาศข่าว สวท.บุรีรัมย์


หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. ได้มีการจัดประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน”  ได้ผู้รับรางวัลพร้อมโล่ห์พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดังนี้

ชนะเลิศ อับดับ1 ได้แก่  – กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านตามา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
รองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่  กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนหนองคลองช่องแมว-ลำปะเทีย ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ราวัลชมเชย มี 2 รางวัลได้แก่  กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์  และ  กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์