สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ “มศว. วิจัย ครั้งที่12”

Featured news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ “มศว. วิจัย ครั้งที่12” ซึ่งจะจัดงานใน ระหว่างวันที่ 20-21  มีนาคม 2561
หมดเขตรับส่งบทความในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น

รายละเอียดตามลิ้งนี้

http://research.swu.ac.th/swucon/12th/#/