สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอวิจัยเชิงพื้นที่ จัดโดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยเชิงพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุน (สสส) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ จัดโดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เมื่อระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี  ทั้งนี้ เพื้อให้นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส)นำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่  และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น และเพื่อที่จะนำมาพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อไป.

 

Scroll to top