สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงานด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด ประจำปี 2565 (ประเภททุนวิจัย และทุนกิจกรรม)

announce

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ขอบเขตการสนับสนุนทุนด้านสัตว์เศรษฐกิจ.pdf
คู่มือนักวิจัย ครั้ง 1 ณ 290664.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-ทุนกิจกรรม(การขยายผล).docx
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย-ทุนวิจัย.docx
ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอฯ ปี65.pdf

รายละเอียด  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9467