โครงการ”ฟื้นฟูป่า ร้อยดวงใจ ล้านต้นกล้า” พร้อมมอบเมล็ดพันธ์พระราชทานแก่ผู้ร่วมโครงการติดอาวุธทางปัญญาที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ

news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเจ้าภาพโรงทานทุกๆกลุ่ม ในการจัดโครงการ”ฟื้นฟูป่า ร้อยดวงใจ ล้านต้นกล้า” พร้อมมอบเมล็ดพันธ์พระราชทานแก่ผู้ร่วมโครงการติดอาวุธทางปัญญาที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ

      เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนแบบถาวร บ้านถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเมล็ดลพันธุ์พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการติดอาวุธทางปัญญา ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นักศึกษา และ ประชาชนในพื้นที่

     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีอัญเชิญเมล็ดพันธุ์พระราชทานโดยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับเกษตรกรจำนวน 63 ราย การนำเสนอความเป็นมาและผลการดำเนินงานโครงการติดอาวุธทางปัญญา ภายใต้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2563

 

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวโดย สวท.บุรีรัมย์
ภาพประกอบ Cr.ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์