สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน เข้าร่วมงาน ” วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน เข้าร่วมงาน ” วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 2561 ณ หอประชุมวRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 # จดหมายเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ # รายละเอียดประกาศรับสมัคร      # แบบฟอร์มกาRead More…

ประชุมConcept  Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “ท้าทายไทย”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดย  อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อRead More…

ประชุมนักวิจัยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดย  อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดประชุมนักRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Innovations for Street Food”

การสมัครเข้าร่วมโครงการ Innovations For Street Food >> โครงการ Innovations For Street Food >> ใบสมัครประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาหาร หรือ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับธุรRead More…

ประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช63

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช 63 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย Read More…

ประชุมประกาศผลพิจารณา โครงการบูรณาการวิจัย วช 62

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัด ประชุมประกาศผลพิจารณา โครงการบูรณาการวิจัย วช 62  เมื่Read More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษา นำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการใRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอวิจัยเชิงพื้นที่ จัดโดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยเชRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมประจำปี ระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2561

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้ประสานงานระบบ NRMS  เข้าร่วมประชุมประจำปี ระหวRead More…