ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม”ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการกับทรัพย์สินทRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ “มศว. วิจัย ครั้งที่12”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ “มศว. วิจัย ครั้งที่12” ซึ่งจะจัดงานใน ระหRead More…

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมหารือและเยี่ยมชมสถานที่การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (Regional Research Expo 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน  “มหกรรมงานวิจัยRead More…

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาRead More…

ประชุมคณะกรรมการประเมิน สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างท้องถิ่น ประจำปีบประมาณ 2561

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชRead More…

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปRead More…

สวก. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 จำนวน 8 กลุ่มเรื่อง

สวก. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 จำนวน 8 กลุ่มเรื่อง 1. ข้าว 2. ปาล์ม 3. อาหาร 4. สมุนไพร 5. พืชสวน/ พืชไร่ 6. สัตว์เศรษฐกิจ 7. บริหารจัดกาRead More…

การถอดบทเรียนจากการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านส้มป่อย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

การถอดบทเรียนจากการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านส้มป่อย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์  สนับสนุนโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรRead More…