ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562”

อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันศุกRead More…

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0” ระRead More…

ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านยื่นข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรด้าน วทน ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย ในสังกัดยื่นข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลRead More…

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย R to R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดที่มีความสนใจส่งข้อเสนอโครงการ R to R : Routine to Research ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งRead More…

โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการท้าทายไทย ปี2)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงRead More…