ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2562 (Regional Research Expo 2019) 27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2562 (Regional Research Expo 2019)  ระหว่างวันที่  27-28 กุRead More…

งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นบุรีรัมย์”  งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้Read More…

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน” ภายใต้งาน Bricc 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน”  ภายใต้งานงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกRead More…

ประชุมหัวหน้าสถาบันการศึกษา/ตัวแทนเข้าร่วมจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019

อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชRead More…

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019” ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทางธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 5 สถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย Read More…