ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2562 (Regional Research Expo 2019) 27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2562 (Regional Research Expo 2019)  27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงา

งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการความร่ว

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน” ภายใต้งาน Bricc 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน”  ภายใต้งาน Bricc 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุร

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019” ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019” ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาว