มรภ.จันทรเกษมเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน”ราชภัฏวิจัย ครั้งที่6″

อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และ อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนRead More…

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ จัดประชุมวิชาการระะดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ จัดประชุมวิชาการระะดับชาติ  The  6th  Engagement Thailand Annual Conference 2019   ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562  รายละเอียดดังนี้   รายละเอRead More…

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 1/2562  ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562  ณ โรงแรมเดอะรRead More…

ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562(Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562  (Thailand Research Expo 2019)  ระหว่างวันที่  7-10 เมษายน 2562   ณ ศูนย์กาRead More…

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ภายใต้หัวRead More…

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกท่าน ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรมโครงการ “มาตรฐานการวิจัย” 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการวิจัย” นำโดRead More…