ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๒  ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำRead More…

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนส่งผลงาน เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึRead More…

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้ารางวัลชมเชยในงาน Thailand research expo 2019

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รวบรวมผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างมากกว่า 8 ผลงาน ร่วมนำเสนอในรูปแบบบูรณาการในคอนเซป “ภูเขาไฟบุรีรัมย์”  โดยมีผลงานที่เRead More…

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลลังาน เรื่อง การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดRead More…

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย R to R

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณรายได้ เพื่อจัดสรรทุนให้แก่โครงการที่ผ่านการพิจารณาทุนกลุ่มRead More…

รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน “ท้าทายไทย ปีที่2”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการการรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน  “ท้าทายไทย ปีที่2” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงาน”วันอนุรักษ์มรดกไทย” เฉลิRead More…