ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563)

กำลังโหลด… หรือ คลิ๊กเพื่อทำแบบประเมินออนไลน์ Read More…

ประชุมเปิดพื้นที่ โครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่เส้นทางการค้าโบราณ จังหวัดบุรีรัมย์ (บพท)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุมเปิดพื้นที่ โครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่เส้Read More…

กำกับ ติดตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการโครงการ กำกับ ติดตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนRead More…

ประชุมร่วมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนน้ำแร่จังหวัดบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์บัญชา นวนสาย Read More…

ลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนเพื่อจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ เพื่อเกษตรและคนบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ บัญชา นวนสายRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมเดินหน้าผลักดัน ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมเดินหน้าผลักดัน ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  เมื่อวันทRead More…

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 เมRead More…

ภาคีร่วมแก้วิกฤติเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด 19 ผลักดันตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวเม่านางรอง

ภาคีร่วมแก้วิกฤติเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด 19 ผลักดันตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวเม่านางรอง 👉สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมRead More…

ปรึกษาหารือ แผนการดำเนินงาน show and share และเตรียมความพร้อมในการบริการจัดการทุนวิจัย บพท.ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ เป็นประธานร่วมปรึกษาหารือ แผนการดำเนินงาน show and share และเตรียมความพร้อมในการบริการจัดการทRead More…