16 พ.ค.

The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I – SEEC 2019)

The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I – SEEC 2019)

วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, จังหวัดสกลนคร

Deadline submission: 1 สิงหาคม 2562

 

14 พ.ค.

สกสว รับสมัคร “ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์” ทุนละ 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาจัดกิจกรรมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนนำเสนอชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เปิดรับสมัคร “ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์” เพื่อสนับสนุนการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาจัดกิจกรรมวิชาการ  สนับสนุนจำนวน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท โดยครอบคลุมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ (ผู้รับทุน) ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าที่พัก ค่าจัดกิจกรรม และอื่นๆ   รายละเอียดดังนี้   Click>>

ที่มา : สกสว  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

07 พ.ค.

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (NEUNIC 2019) ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 : เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน”  
The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) : “Educational Innovation for Sustainable Society Development”   วันที่ 20 กรกฏาคม 2562  
ณ หอประชุมภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จังหวัดขอนแก่น

Deadline submission: 20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด click>>

 

 

07 พ.ค.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)  จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ระว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ  รอยัล ริเว่อแคว รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดกาญจนบุรี   รายละเอียดการสมัคร Click >>>

 

Cr.ภาพประกอบจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

22 เม.ย.

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๒  ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หรือ โทรศัพท์ : 0 2310 8694

email : runirc2019@gmail.com

facebook : runirc2019

22 เม.ย.

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนส่งผลงาน เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

          โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ สายมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 3) กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม และ4) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

         สำหรับ รางวัลในแต่ละประเภท ประกอบได้วย รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล ทั้งนี้ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวด

         ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2562 (ค่าลงทะเบียน ผลงานละ 1,000 บาท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0-2310-8694

17 เม.ย.

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลลังาน เรื่อง การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562PDF icon
จดหมาย – การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF icon
ระเบียบ – หลักเกณฑ์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562PDF icon
ลำดับความสำคัญ – สาขาการศึกษาที่มีลำดับความสำคัญสูง PDF icon
แบบฟอร์ม – แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน Word icon
แบบฟอร์ม – ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ Word icon
แบบฟอร์ม – สรุปสาระสำคัญของโครงการฯ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 Word icon

Link : https://goo.gl/forms/fZdc6bBntBXELnwh1

ที่มา:http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/component/k2/item/1357

05 เม.ย.

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย R to R

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณรายได้ เพื่อจัดสรรทุนให้แก่โครงการที่ผ่านการพิจารณาทุนกลุ่มสายงานสนับสนุน (R to R) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงประกาศจัดสรรอุดหนุนการวิจัย ดังนี้