ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดประกาศ ที่นี่ โดยทั้งนี้  ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศจัดส่งเอกสารมายัง ที่อยู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดRead More…

มรภ.บุรีรัมย์ MOU กับ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ และ สมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (AFMA)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (AFMA) และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการทำความรRead More…

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย ลงพื้นที่ต้นแบบการวิจัยเชิงพื้นที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พาคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บRead More…

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2562

อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และ อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัRead More…

รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน “ท้าทายไทย ปีที่2”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการการรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน  “ท้าทายไทย ปีที่2” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงาน”วันอนุรักษ์มรดกไทย” เฉลิRead More…

มรภ.จันทรเกษมเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน”ราชภัฏวิจัย ครั้งที่6″

อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และ อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรมโครงการ “มาตรฐานการวิจัย” 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการวิจัย” นำโดRead More…

งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นบุรีรัมย์”  งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้Read More…