สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจ […]

มรภ.บุรีรัมย์ MOU กับ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ และ สมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (AFMA)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมการตลาดเกษตรและอ […]

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรมโครงการ “มาตรฐานการวิจัย” 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ […]

งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒ […]

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน” ภายใต้งาน Bricc 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประกว […]

Scroll to top