กิจกรรม Show&Share รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำโดย อาจารย์   ดร.พิสมัย  ประชานันท์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาจารย์เชาRead More…

ประชุมเปิดพื้นที่ โครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่เส้นทางการค้าโบราณ จังหวัดบุรีรัมย์ (บพท)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุมเปิดพื้นที่ โครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่เส้Read More…

กำกับ ติดตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการโครงการ กำกับ ติดตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนRead More…

ประชุมร่วมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนน้ำแร่จังหวัดบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์บัญชา นวนสาย Read More…

ลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนเพื่อจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ เพื่อเกษตรและคนบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ บัญชา นวนสายRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมเดินหน้าผลักดัน ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมเดินหน้าผลักดัน ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  เมื่อวันทRead More…

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 เมRead More…

ภาคีร่วมแก้วิกฤติเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด 19 ผลักดันตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวเม่านางรอง

ภาคีร่วมแก้วิกฤติเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด 19 ผลักดันตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวเม่านางรอง 👉สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมRead More…

ปรึกษาหารือ แผนการดำเนินงาน show and share และเตรียมความพร้อมในการบริการจัดการทุนวิจัย บพท.ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ เป็นประธานร่วมปรึกษาหารือ แผนการดำเนินงาน show and share และเตรียมความพร้อมในการบริการจัดการทRead More…

ประชุมระบบข้อมูลครัวเรือนยากยนในระดับพื้นที่ โดยหน่อยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมระบบข้อมูลครัวเรือนยากยนในระดับพื้นที่ โดยหน่อยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดย ดร. แมน ปRead More…