ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  และ อาจารย์ ดรRead More…

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoA) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (หัวหน้าโครงกาRead More…

กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือ ณ ศูนย์กักกันตัวผู้ป่วยโควิด 19 ตามอำเภอต่างๆ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะผู้บริหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยRead More…

ประชุมร่วมสอบทานข้อมูลคนยากจน กับ พช. พมจ. และ TP Map

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย 1 อาคาร 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสอบทานข้อRead More…

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อาจารย์ ดร.เชRead More…

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 16 หน่วยงานภาครัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผนึกพลังหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนแก้ปัญหาความยากจน ภายใต้ “โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมน้ำใจสู้ภัย Covid-19 เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่กักกันตามโรงพยาบาลสนามของจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบัRead More…

กิจกรรม Show&Share รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำโดย อาจารย์   ดร.พิสมัย  ประชานันท์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาจารย์เชาRead More…

ประชุมเปิดพื้นที่ โครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่เส้นทางการค้าโบราณ จังหวัดบุรีรัมย์ (บพท)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุมเปิดพื้นที่ โครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่เส้Read More…

กำกับ ติดตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการโครงการ กำกับ ติดตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนRead More…