07 พ.ค.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)  จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ระว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ  รอยัล ริเว่อแคว รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดกาญจนบุรี   รายละเอียดการสมัคร Click >>>

 

Cr.ภาพประกอบจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี