ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรม”หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2″

Featured news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ผู้สอนด้าน IT นักวิชาการ นักวิจัย และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม”หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2″   ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562   ณ ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม  รับจำนวนจำกัด ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้

http://www.acc.msu.ac.th/mbs_training/rapidminer/