ทุนวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ปีงบประมาณ 2564

Featured news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล โดยความร่วมมือของ บพข.และบมจ.กสท โทรมนาคม  ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper)

https://docs.google.com/file/d/1Yq8r5HI63iBvuETXCBaKYc1FsGRso_UT/edit?filetype=msword&fbclid=IwAR00fBvhevj0Nk2GUtQWimtYfZMgc0I4Oom_aeZTPuV_MsTMk7VBe3RKxTE

ปิดรับข้อเสนอโครงการ 15 กันยายน 2563