มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้ารางวัลชมเชยในงาน Thailand research expo 2019

news

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รวบรวมผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างมากกว่า 8 ผลงาน ร่วมนำเสนอในรูปแบบบูรณาการในคอนเซป “ภูเขาไฟบุรีรัมย์”  โดยมีผลงานที่เข้าร่วม ดังนี้

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากผงหินภูเขาไฟ … ทีมเซรามิกส์นำโดย อ.วัชระ Mote Pinsakul
2) กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาอังคาร … โดย ดร.สรรเพชรดร. เพชร และทีมงานJinny MC TourGuide Buriram Wandee Tiansawatkit Wanthanee Prachuabsupakij
3) ความหลากหลายทางชีวภาพในดินแดนภูเขาไฟ … โดย ผศ.สุธีราTangmay Jaa
4) ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรที่พบบนภูเขาไฟ เป็น อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง … 2 ทีมงาน จากสาขาสิ่งแวดล้อม (ทีม อ.รุ่งเรือง Jindaporn Plako Rungruang Bunsongและ ผศ.สุธีรา )
5) การขึ้นทะเบียนข้าวภูเขาไฟบุรีรัมย์ (GI) … โดย อ.รุ่งเรือง และทีมงาน
6) การศึกษาคุณสมบัติของดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ … โดย อ.นก Wirinratch Sue-aok และ ดร.กวาง Supattra Tangtubtim จากเคมี
7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนีโดยใช้สีธรรมชาติ … โดย อ.สืบศักดิ์ สืบศักดิ์ ก้อนคำดี สาขาสิ่งทอ