ประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ 2020 ครั้งที่ 5

Featured news

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2563 (Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference : RMTC 2020)  “วิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ 2020
ครั้งที่ 5”

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563  ณ โรงแรม KP แกรนด์ จันทบุรี

  • เปิดรับบทความ
  • 15  พฤศจิกายน 2562 – 1 กุมภาพันธ์  2563

รายละเอียดตามลิ้งนี้

http://www.rmtc2020.org/home_list.php