เปิดรับสมัครอบรมการพัฒนาโจทย์วิจัย R to R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564

announce

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาโจทย์วิจัย R to R (Routine to Research)  ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

หมายเหตุ : หากสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคโควิด 19 ในช่วงวันดังกล่าว ยังไม่เป็นปกติและไม่สามารถจัดอบรม On Site ได้ ทางสถาบันวิจัยจะดำเนินการอบรมผ่าน Google meeting

สามารถสมัครเข้าร่วมตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ลิ้งนี้  https://forms.gle/yX5ceqe3UVWmbLfh8