ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 (RUNIRAC2018)

การประชุมวิชาการและวิจัยแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (RUNIRAC V) จะจัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นกRead More…