มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020 )

news

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020 ) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2563 

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท

โดยทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับรางวัลชมเชย ของการนำเสนอผลงานใน Theme  “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ” โดยเน้นกรอบประเด็นวิจัยด้านวัฒนธรรมอาหารกับการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน มีโครงการวิจัยที่ไปร่วมนำเสนอ 2 ชุดโครงการ ได้แก่ ชุดโครงการ
– รูปแบบการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย อาจารย์ ดร.สรรเพชร  เพียรจัด เป็นหัวหน้าชุดโครงการ  
– และชุดโครงการ การจัดการวัฒนธรรมอาหารเพื่อการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมของชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ โดย อาจารย์อนงค์  ทองเรือง เป็นหัวหน้าชุดโครงการ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ขอขอบคุณภาพจาก Jongkon Siriprapa อาจารย์จงกล ศิริประภา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์