ติดต่อ


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร 085 023 8687